Good Governance Platform

Professioneler, transparanter en diverser

De Good Governance Campus is het platform waarop bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsleden van organisaties met IT-tooling worden gefaciliteerd, met kennis worden ondersteund en door vakspecialisten worden ontzorgd. Dat maakt dat orgaanleden zich 100% op hun kerncompetentie kunnen richten.

Partner aan het woord

De roep om “good governance” wordt alsmaar luider. Dat stelt hoge eisen aan zowel bestuurders als toezichthouders, die zich in toenemende mate bewust zijn van de risico’s verbonden aan het toezicht houden. Good Governance Campus wil naast het verbinden van toezichthouders met als doel van elkaar te leren en elkaar te versterken, good governance faciliteren in de meest brede zin van het woord. Het idee is gekomen om digitale diensten aan te bieden in de vorm van tooling dat specifiek is ingericht voor bestuurders en toezichthouders.

Het platform omvat de volgende elementen