Allgemeines

Ist eine geschlossenen Online-Plattform auch etwas für Ihr Unternehmen?

Een digitale oplossing voor het bereiken van jouw ondernemersdoelen is geen vreemde gedachte. Veel ondernemers denken er helaas (nog) niet of niet lang genoeg over na. Vaak slokt de dagelijkse business het grootste deel van hun tijd op. Maar als je er niet over nadenkt, dan doet iemand anders (je concurrent) het wel. Met digitaal heb je heel veel mogelijkheden om nog servicegerichter te zijn en de betrokkenheid en loyaliteit van klanten te vergroten. In dit blogartikel focus ik op de kansen die je kunt creëren met een gesloten online platform.

WAT IS EEN ONLINE PLATFORM?

Laat ik eerst vertellen wat een gesloten online platform is en vooral ook niet is. Een gesloten online platform is geen marktplaats of webshop waarin alles draait om de online verkoop van producten. Voor mij is een gesloten online platform een veilige werkomgeving waarbinnen je samenwerkt met klanten, leveranciers en partners. Een centrale plek waar je kennis over bepaalde onderwerpen ophaalt en/of zelf brengt. En waar je informatie bewerkt, structureert en met elkaar deelt conform wet- en regelgeving. Zet je zo’n platform goed op, dan ben je echt van waarde. En kun je er relatief eenvoudig een verdienmodel aan koppelen.

INFORMATISEREN VAN JE NETWERK

Alle innoverende businessmodellen beginnen natuurlijk altijd met een goed doordacht idee. Welke mogelijkheden zie jij voor een nieuw online business model? Kun je bijvoorbeeld informatie rondom een vraagstuk online beschikbaar stellen? En jouw ketenpartners toegang geven, zodat ze ieder vanuit hun eigen rol in een bepaald proces iets met die informatie kunnen? Bijvoorbeeld het inzien van actuele gegevens, het toevoegen of uploaden van eigen input, afhandelen van een proces of het uitwisselen van ervaringen. Wij helpen ondernemende organisaties bij het innoveren van hun digitaal businessmodel en met het bouwen van zo’n gesloten online platform. Dat doen we op basis van ons cloudbased technologisch platform Elemenz.

Voorbeeld: inkoop

Neem het inkoopproces binnen een organisatie. Zowel je leveranciers als je eigen inkopers besteden veel tijd aan het uitwisselen van gegevens rondom inkoopvragen. Zou je deze informatiestromen samenbrengen op een gesloten online platform, dan maak je een flinke efficiencyslag in termen van tijd en kosten. Bovendien beschik je met ons Elemenz-platform over een flexibele en schaalbare infrastructuur. Je laat het platform eenvoudig meegroeien met het aantal gebruikers. Maar ook met de wensen van die gebruikers, doordat er diverse functionaliteiten binnen Elemenz beschikbaar zijn.

COMPLIANCE EN GOVERNANCE

Bij het creëren van een gesloten online platform is het belangrijk om te kijken naar compliance en governance. Binnen Elemenz hebben we daarvoor diverse functionaliteiten opgenomen. Ons platform helpt je om jouw organisatie op een verantwoorde manier te besturen en beheersen. En om informatie te bundelen, classificeren en koppelen aan belangrijke normen. Je werkt zo altijd conform wet- en regelgeving.

Voorbeeld: asset management

Voor het onderhoud aan gebouwen en installaties gelden wettelijke eisen en kwaliteitsnormen. De cv-ketel heeft periodiek onderhoud nodig. De branddeuren moeten regelmatig worden getest. Maar wanneer gebeurde dat voor het laatst? En wat waren toen de bevindingen? Als gebouweigenaar wil je voortdurend beschikken over een actuele status van jouw gebouwen. Als specialist in asset management, wil je jouw klanten dat inzicht kunnen bieden. Een gesloten online platform kan jou daarbij helpen.

Denk eens aan het volgende: je bouwt een platform en stelt dit tegen betaling beschikbaar aan jouw klanten: de gebouweigenaren. Op het platform kunnen zij door hun assets navigeren en zien in welke mate hun gebouwen voldoen aan kwaliteits- en wettelijke normen. Op basis van die informatie zetten zij benodigde acties uit. Leveranciers van de gebouweigenaren kunnen eveneens toegang tot het platform krijgen en zelf informatie toevoegen, bijvoorbeeld na een inspectie. Zo’n platform kan klein beginnen, maar is perfect op te schalen naar een branchebrede standaard.

Het mooie hiervan: jij creëert je eigen online platform en laat anderen erop toe. Samen bundelen jullie de krachten en ontstaat er één infrastructuur die voor alle deelnemers toegevoegde waarde heeft.

REDENEER VANUIT JE KLANT

Ben je benieuwd wat een gesloten online platform voor jouw bedrijf kan doen, ga dan allereerst na waar jouw klant op zit te wachten. Waar heeft hij concreet behoefte aan? En wat heb jij hem te bieden, waarmee je zijn verwachtingen waarmaakt en liever nog overtreft? Vervolgens onderzoek je wat jouw netwerk voor jouw klanten kunnen betekenen? Hiermee bouw je stap voor stap een complete online platform op.

Ik spar er graag een keer met je over. In mijn stappenplan vind je trouwens nog meer praktijkvoorbeelden. Je kunt het hieronder gratis downloaden.

Geschrieben von: Winkeun Man (Business manager Elemenz)

WHITEPAPER:
JOUW EIGEN ONLINE PLATFORM
Ontdek de mogelijkheden van een gesloten online platform en hoe je daarmee een voorsprong kunt nemen op je directe concurrenten.

TEILEN
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp