INNOVEER,
TRANSFORMEER, GROEI

Technologie om jouw keten of netwerk te informatiseren

Een veilig en toegespitst platform om organisatie overstijgend informatie uit te wisselen en gestructureerd samen te werken.

ELEMENZ TECHNOLOGIE

Elemenz is een prescriptive low-code applicatie-ontwikkelplatform. Een krachtig technologisch fundament met ready to use functionele elementen oftewel bouwstenen waarmee je communicatie, (keten)processen en informatie uitwisseling tussen organisaties en hun klanten, leveranciers en partners op een veilige manier kunt vormgeven. We bieden flexibiliteit, omdat onze elementen zich in talloze variaties gemakkelijk laten configureren al naar gelang nieuwe behoeften en toepassingen zich ontwikkelen. In Elemenz hebben wij onze knowhow van informatiemanagement, governance en compliance samengebracht voor business innovators zoals jij.

Informatiemanagement

Samenwerken binnen netwerken om maatschappelijk en commerciële doelen te realiseren, maakt het beheren van informatie complex. Denk aan uitdagingen als: versnipperde informatie, informatie zonder context en daardoor onbruikbaar als stuurmiddel en informatie niet geborgd conform wet- en regelgeving.

De Elemenz Store omvat elementen die informatie bundelt rondom objecten, processen en samenwerkingsvormen. Deze elementen, in combinatie met het state-of-art autorisatiemechanisme, stellen onze partners in staat om voor een netwerk het informatiebeheer op orde te brengen.

meeting

Data governance

Organisaties worden steeds meer onderdeel van een steeds langere ketens waarin met tal van partijen wordt samengewerkt. Het besturen, beheersen en toezichthouden van organisaties vereist de juiste instrumenten.

 

Elemenz Store omvat elementen om gestructureerde context te geven aan informatie uitwisseling, om als organisatie doelen te bereiken. Met Elemenz kun jij oplossingen creëren, waardoor kostenverlaging en kwaliteitsverhoging van de data bereikt wordt. Hierdoor is een betere besluitvorming mogelijk, waardoor de winstgevendheid voor organisaties wordt verhoogd.

Compliance

Voor veel organisaties is het niet duidelijk in welke mate zij voldoen aan wet- en regelgeving. Informatie die hiervoor benodigd is, zit vaak verspreid binnen de organisatie en in veel gevallen zelfs buiten bij externen. En kan complex zijn. Vaak bestaat deze niet alleen uit documenten, maar ook uit automatisch gegenereerde informatie. Denk hierbij aan IoT toepassingen of koppelvlakken met externe databronnen.

Elemenz Store omvat elementen die jouw klanten in staat stellen om informatie te bundelen, te classificeren en ten slotte te relateren aan normen afgeleid van wet- en regelgeving. Hiermee zijn jouw oplossingen nog belangrijker en jouw klanten volledig compliant.

Elemenzstore - Kontaktanfrage

DE KRACHT VAN ELEMENZ

Wat maakt onze technologie uniek?

Informatie management

Binnen elke organisatie moeten professionals optimaal de regie over hun ...

Data governance

Elemenz biedt functionaliteit aan om gestructureerde context te geven aa...

Compliance

Door de compliance goed op orde te hebben zijn risico's te beheersen en ...

SaaS

Elemenz is technologisch gebaseerd op microservice architectuur en het p...

Privacy by design

Wij werken volgens het Privacy by Design principe. Hierbij wordt al bij ...

Security by design

Security by design houdt in dat bij het ontwerp van de grond af aan is n...

Informatie management

Binnen elke organisatie moeten professionals optimaal de regie over hun eigen processen kunnen voeren. Dit betekent dat ze onafhankelijk en verantwoordelijk met alle benodigde informatie in de juiste context kunnen opereren. Elemenz biedt complete functionaliteit aan om gestructureerde activiteiten (processen en vergaderingen) te ondersteunen. Daarnaast bieden we functionaliteit aan om ongestructureerde activiteiten (collaboratie vormen) te ondersteunen binnen netwerkomgevingen. We bieden hiervoor elementen die informatie niet alleen in de vorm van documenten structureert, maar ook (informatie)objecten die de digital twins vormen van de fysieke wereld.

Data governance

Elemenz biedt functionaliteit aan om gestructureerde context te geven aan communicatie- en informatie uitwisseling. Hierdoor is de organisatie in staat om haar organisatie doelen te bereiken.

Compliance

Door de compliance goed op orde te hebben zijn risico’s te beheersen en eventueel daaruit voortvloeiende schade te voorkomen dan wel te beperken. Elemenz voldoet volledig aan de compliance richtlijnen, zoals deze voor Europa gelden, vastgesteld in de privacywetgeving GDPR. Hierdoor zijn organisaties beter in staat een betrouwbare compliant bedrijfsvoering te realiseren en in stand te houden.

SaaS

Elemenz is technologisch gebaseerd op microservice architectuur en het platform draait in een cloud omgeving. Dit wil zeggen dat de software horizontaal geschaald kan worden: bij een hoge systeembelastingen worden de softwarecomponenten meervoudig uitgevoerd om zo de stabiliteit en beschikbaarheid te garanderen. Je hoeft geen krachtige computer of eigen server te hebben en geen IT-specialist in dienst te hebben voor het opslaan van jouw bedrijfsgegevens in de Cloud.

Privacy by design

Wij werken volgens het Privacy by Design principe. Hierbij wordt al bij de start van het ontwerpen van onze platform rekening gehouden met privacy, zowel technisch als organisatorisch. Het doel is de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren. Dat kan al door na te denken over de noodzakelijkheid van het opslaan, welke gegevens zijn echt nodig en welke niet? Ook houden we rekening met de hele levenscyclus van de data: opslag, wijziging en verwijdering. De aandacht voor privacy blijft tijdens de gehele levensduur van het platform bestaan.

Security by design

Security by design houdt in dat bij het ontwerp van de grond af aan is nagedacht over veiligheid. Pogingen tot misbruik worden als vanzelfsprekend beschouwd en er wordt voor gezorgd dat de gevolgen minimaal zijn als er kwetsbaarheden in de beveiliging worden ontdekt of er op malafide wijze van de dienst gebruik wordt geprobeerd te maken. De architectuur van Elemenz is en blijft voortdurend onderworpen aan verschillende security audits. Wij stellen dat de beveiliging van ons platform en informatie van het grootste belang is. Zowel de betrouwbaarheid van de systemen als ook de bescherming van informatie & privacy zijn belangrijke security by design aandachtspunten binnen ons ontwikkelproces. De cloud omgeving is ontworpen aan de hand van layered security framework. Dat wil zeggen dat de infrastructuur, het platform en de software van elkaar gescheiden zijn door beveiligingslagen. Er worden geen verschillende losse maatregelen worden genomen, maar een geheel aan design principes die samen de veiligheid verhogen.