General

Het platform als businessmodel: globaal leren, lokaal profiteren

Welkom in de connected revolution waar alles en iedereen met elkaar in verbinding staat. Ook platformen vinden hier hun kracht. Met als drijvende factor moderne technologie, verbinden zij mensen, middelen en organisaties. De afgelopen jaren is er een ontzettende stijging zichtbaar: zeven van de tien topbedrijven van de wereld werken met een platform gebaseerd businessmodel. Denk bijvoorbeeld aan Facebook of Amazon. Het is duidelijk dat platformen een manier zijn om het bedrijfsmodel te veranderen en kansen bieden voor bedrijven om digitalisering te benutten. Bedrijven beginnen echter steeds meer in te zien dat globale platformen een soort monopolie positie innemen in de markt. We zien nu dan ook een trend waarbij lokale platformen, zoals Werkspot en Helpling, bezig zijn aan een opmars. Door de globale gedachtegang achter platformen lokaal in te zetten, gaan lokale platformen een succesvol alternatief in de markt vormen.

DE PLATFORMECONOMIE

Dat we leven in een platformeconomie is duidelijk, maar wat moeten we precies onder platformen verstaan? Allereerst zijn platformen geen nieuwe verschijning, maar bijna zo oud als de mensheid zelf: een platform brengt aanbieders en vragers van diensten of producten met elkaar in contact. Een model dat – bijvoorbeeld in de vorm van een bazaar – al eeuwenlang uitstekend werkt. Aangejaagd door digitalisering, zijn we inmiddels gewend aan de moderne variant. In onze huidige economie vormen platformen dan ook de basis voor allerlei activiteiten – van kopen (Bol.com) tot zoeken (Google), lezen (Blendle), luisteren (Spotify), delen (Instagram) en ga zo maar door.

DE KRACHT VAN GLOBALE PLATFORMEN

Globale platformen zetten op een slimme manier digitale technologieën en nieuwe manieren van denken in om innovatieve businessmodellen te ontwikkelen. Zij omarmen digitalisering in plaats van het te zien als bedreiging en verlagen drempels voor de consument. Zo heeft de consument dankzij globale platformen tegenwoordig toegang tot de hele wereld – via Amazon kunnen we net zo makkelijk een product kopen uit Taiwan als uit Amsterdam. Het faciliteren van interactie tussen anderen, meestal tussen vraag en aanbod, is dan ook iets waar globale platformen sterk in zijn. Een belangrijk punt, want platformen zijn het meest succesvol als er een goede balans is tussen vraag en aanbod.

LOKALE PLATFORMEN MELDEN ZICH

De opkomst van platformen heeft ertoe geleid dat allerlei branches te maken krijgen met onverwachte concurrenten: disruptors die via een platform de markt op een hele andere manier betreden. Lokale aanbieders kunnen zich hier op verschillende manieren tegen wapenen. Zo zien we dat een deel zich aansluit bij globale platformen. Denk aan een Bol.com dat andere verkopers toelaat op het platform. Enerzijds geeft dit lokale aanbieders een kans op voorbestaan, anderzijds is het een extreem gecontroleerde en gereguleerde overlevingsstrategie. Zo moet de lokale speler een percentage van zijn omzet afstaan aan de globale speler. Deze manier van je wapenen tegen globale platformen leidt er dus toe dat de lokale aanbieder altijd ergens op moet inleveren.

Een andere, betere manier waarop lokale spelers weerstand kunnen bieden tegen globale concurrenten, is geïnspireerd door globaal succes een eigen platform opstarten. In bepaalde bedrijfstakken kan het echter lastig of zinloos zijn om alleen te werken. Hier ligt de kracht in een lokaal alternatief waarbij meerdere lokale spelers samenkomen om een grote disruptor tegenwicht te bieden of voor te zijn. In markten waar globale spelers nog niet actief zijn kunnen plotselinge, nieuwe toetreders de markt volledig verstoren. Door samen te werken kunnen lokale spelers een betere oplossing voor de eindklant leveren, mede doordat er lokaal verschillende voordelen te behalen zijn.

LOKALE VOORDELEN

Lokale spelers bezitten een aantal voordelen ten opzichte van globale spelers. Hier valt bijvoorbeeld het persoonlijke aspect onder dat je lokaal de klant kan bieden. Consumenten zijn namelijk steeds minder geïnteresseerd in massaproductie. Ze verwachten authenticiteit en een persoonlijke benadering. Een interessante ontwikkeling hierin is het ROPO effect: research online, purchase offline. Consumenten zoeken online naar informatie, maar de daadwerkelijk aankoop vindt offline plaats. Globale platformen kunnen niet voldoen aan de vraag naar authenticiteit en de offline winkel, omdat hun gehele klantreis online is. Voorheen vond dit proces juist andersom en daarmee in het voordeel van globale platformen plaats: consumenten lieten zich offline informeren en zochten online naar de beste prijs.

Een ander voordeel voor lokale platformen ligt in het feit dat globale spelers een generieke aanpak voor de hele wereld hanteren, waarin weinig ruimte is om rekening te houden met lokale aspecten. Het is voor globale platformen al lastig om volledig te voldoen aan bijvoorbeeld de Europese GDPR, laat staan het balanceren van specifieke regelgevingen per branche per land. Lokale spelers staan hier juist sterk in, omdat zij kennis hebben over de lokale wet- en regelgeving en dit specifiek voor één regio aanbieden. Daarnaast lijken globale platformen vaak gratis voor consumenten, maar betalen zij uiteindelijk met hun gegevens. Lokale spelers kunnen in deze privacy kwestie een goed voorbeeld stellen door het eigendom van de gegevens bij de consument te leggen, zodat hij zelf kan beslissen met wie hij bepaalde gegevens deelt.

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Lokale spelers doen er dus goed aan het globale platformdenken op te pakken en dit te combineren met lokale wet- en regelgeving, samenwerking met anderen, veiligheid en kennis van de markt. Op deze wijze kan het globale gedachtegoed lokaal ingezet worden om een alternatief te vormen voor grote disruptors. Met andere woorden: globaal leren, lokaal profiteren.

Written by: Romy Farber (Business manager Elemenz)

LET'S INNOVATE!
Meer en meer organisaties zoeken naar mogelijkheden om hun businessmodel te innoveren.

SHARE
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp