PRIVACY PLATFORM EUROPE

An ecosystem for AVG compliance

Complete unburdening in the area of compliance with current legislation with regard to privacy and data protection. From good governance to the operationalization of the effective operation of the mandatory measures.

WHY PRIVACY PLATFORM EUROPE?

Become and remain AVG compliant on your own. Many organizations lack the knowledge and experience for this. But what if you don’t have to do it alone? On Privacy Platform Europe, companies that demonstrably want to become AVG-proof can join forces. In this ecosystem for AVG compliance they find each other and all necessary content, products and services. Open innovation is central to the platform. Because only by sharing knowledge and experiences, organizations can learn more. This is my purpose!

Privacy platform europe

The following elements are used within this platform

Datalekken-register (rapportage)

Rapportage van alle meldingen inbreuk i.v.m. persoonsgegevens. Via filters kan een rapportage per periode worden gerealiseerd.

Takenlijst PDCA

Takenlijst waarin alle geplande taken worden weergegeven. Deze takenlijst wordt gevoed door geplande evaluaties van maatregelen en periodiek ingeplande gegevensbeschermings-effectbeoordelingen.

Verwerkingsregister

Semi-statisch register waarin alle verwerkingsactiviteiten staan geregistreerd. De verwerkingsactiviteiten worden onderhouden via een geplande cyclus voor gegevensbeschermings-effectbeoordelingen.

Bestuur overleg

Overlegtype waar gesproken en besloten wordt over privacy gerelateerde thema’s (b.v. corrigerende maatregelen).

Agenda functionaris gegevensbescherming

Agenda waar o.a. overleg en besluitvorming wordt vastgelegd voor overleggen tussen de functionaris gegevensbescherming en het privacy team, en met de verwerkingsverantwoordelijke.

Melding inbreuk ivm persoonsgegevens

Melding maken indien er mogelijk sprake is van een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens (voorheen datalekken). De melding wordt behandeld vanuit de takenlijst incidenten conform de vastgestelde processtappen en doorlooptijden.

Privacy community

Collaboratieomgeving waar privacy gerelateerde thema’s organisatie-overschrijdend behandeld worden. Dit heeft als doel om kennis te delen in een keten teneinde met de hele keten aantoonbaar compliant te zijn aan de AVG.

Normenkader

Simplistische beschrijving en uiteenzetting van de AVG-wetgeving naar afzonderlijke normen. Voor de normen worden maatregelen getroffen waardoor voldaan kan worden aan de norm en daarmee aan de AVG-wetgeving.

PDCA cyclus

Periodieke evaluatiecyclus ten behoeve van het aantonen van de effectieve werking van getroffen maatregelen om te voldoen aan de norm, en daarmee aan de AVG-wetgeving.

Persoon beheer

Beheer van natuurlijke personen waarmee correspondentie noodzakelijk is.

Takenlijst incidenten

Takenlijst waarin alle incident gebaseerde taken worden weergegeven. Dit zijn alle taken die geen onderdeel uit maken van geplande evaluaties van de genomen maatregelen. Bijvoorbeeld een melding inbreuk i.v.m. persoonsgegevens, of een verzoek tot inzage in een dossier.

Zoeken

Full-text zoekfunctionaliteit waarmee gezocht wordt in alle opgeslagen metadata en documenten.