GOOD GOVERNANCE PLATFORM

Professioneler, transparanter en diverser

De Good Governance Platform is een online vergaderomgeving waarbij bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsleden van instellingen en ondernemingen op een veilige, gestructureerde en efficiënte manier met elkaar kunnen vergaderen.

WAAROM GOOD GOVERNANCE PLATFORM

Veel informatie-uitwisseling rondom het besturen en beheersen van organisaties gebeurt in de vorm van structurele en ad hoc vergaderingen. We bouwden aan het Good Governance Platform, een online omgeving gebaseerd op het Business Management Framework (BMF), waarbij de werkvorm een vergaderomgeving is. Alle voorkomende vergaderingen bestaan uit agendapunten die gerelateerd worden aan een thema. Hierdoor wordt een tijdlijn rondom de thema’s in het BMF gecreëerd. Bestuurders en toezichthouders hebben zo een goed beeld van de governance van hun organisaties.

Het platform omvat de volgende elementen

Agendabeheer

Met behulp van Agendabeheer kun je zaken uitzetten in de tijd. Denk hierbij aan het inzien van de doorlooptijd van een project, projectplanningen of HR gerelateerde informatie in relatie tot ziekte en verlof. Ook is het mogelijk om vergaderingen in te plannen en weer te geven.

Virtuele dataroom

Ons element Virtuele Dataroom structureert informatie en plaatst deze in context, bijvoorbeeld rondom een organisatie of bedrijfsobject. Verder, afhankelijk van de rol en rechten van een gebruiker kan hij/zij samenwerken aan documenten die volgens wet- en regelgeving op een veilige en duurzame manier worden opgeslagen.