Wie we zijn

Technologie om jouw netwerk te informatiseren

In onze globale informatiemaatschappij willen wij lokaal bestaansrecht versterken door het informatiseren van netwerken.

Over Elemenz en BCT

Elemenz is een krachtig technologisch fundament, een cloudbased applicatie-ontwikkelplatform, waarmee je eenvoudig en snel een online platform en/of business software mee kan realiseren. Achter Elemenz zit BCT. Al meer dan 30 jaar ontwikkelen, imple­menteren en distribueren wij hoogwaardige informatiemanage­menttechnologie. Dat doen wij voor meer dan 800 organisaties in (semi)overheid en diverse branches van het bedrijfsleven. Dagelijks werken meer dan 150.000 eindgebruikers met onze oplossingen. In ons nieuwe cloudbased applicatieplatform Elemenz hebben wij onze knowhow van informatiemanagement, governance en compliance samengebracht voor business innovators zoals jij.

Meer informatie over BCT vind je op www.bctsoftware.com.

Onze aanpak in drie stappen

Wij kunnen pas écht innoveren als we samenwerken met onze partners, samen platformen bedenken en ontwikkelen. Wij realiseren ons dat iedere partnership anders kan zijn, afhankelijk van de ambities en behoeftes van onze partners, doorlopen we drie stappen in onze samenwerking:

1. Platform modellering
2. Platform technologie
3. Platform marketing

De kracht van Elemenz

Wat maakt onze technologie uniek?

Informatie management

Binnen elke organisatie moeten professionals optimaal de regie over hun ...

Informatie management

Binnen elke organisatie moeten professionals optimaal de regie over hun eigen processen kunnen voeren. Dit betekent dat ze onafhankelijk en verantwoordelijk met alle benodigde informatie in de juiste context kunnen opereren. Elemenz biedt complete functionaliteit aan om gestructureerde activiteiten (processen en vergaderingen) te ondersteunen. Daarnaast bieden we functionaliteit aan om ongestructureerde activiteiten (collaboratie vormen) te ondersteunen binnen netwerkomgevingen. We bieden hiervoor elementen die informatie niet alleen in de vorm van documenten structureert, maar ook (informatie)objecten die de digital twins vormen van de fysieke wereld.

Governance

Elemenz biedt functionaliteit aan om de onderlinge samenhang van de wijz...

Governance

Elemenz biedt functionaliteit aan om de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezichthouden van organisaties, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen te waarborgen. En daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de belanghebbenden.

Compliance

Door de compliance goed op orde te hebben zijn risico's te beheersen en ...

Compliance

Door de compliance goed op orde te hebben zijn risico's te beheersen en eventueel daaruit voortvloeiende schade te voorkomen dan wel te beperken. Elemenz voldoet volledig aan de compliance richtlijnen, zoals deze voor Europa gelden, vastgesteld in de privacywetgeving GDPR. Hierdoor zijn organisaties beter in staat een betrouwbare compliant bedrijfsvoering te realiseren en in stand te houden.

SaaS

Elemenz is technologisch gebaseerd op microservice architectuur en het p...

SaaS

Elemenz is technologisch gebaseerd op microservice architectuur en het platform draait in een cloud omgeving. Dit wil zeggen dat de software horizontaal geschaald kan worden: bij een hoge systeembelastingen worden de softwarecomponenten meervoudig uitgevoerd om zo de stabiliteit en beschikbaarheid te garanderen. Je hoeft geen krachtige computer of eigen server te hebben en geen IT-specialist in dienst te hebben voor het opslaan van jouw bedrijfsgegevens in de Cloud.

Privacy by design

Wij werken volgens het Privacy by Design principe. Hierbij wordt al bij ...

Privacy by design

Wij werken volgens het Privacy by Design principe. Hierbij wordt al bij de start van het ontwerpen van onze platform rekening gehouden met privacy, zowel technisch als organisatorisch. Het doel is de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren. Dat kan al door na te denken over de noodzakelijkheid van het opslaan, welke gegevens zijn echt nodig en welke niet? Ook houden we rekening met de hele levenscyclus van de data: opslag, wijziging en verwijdering. De aandacht voor privacy blijft tijdens de gehele levensduur van het platform bestaan.

Security by design

Security by design houdt in dat bij het ontwerp van de grond af aan is n...

Security by design

Security by design houdt in dat bij het ontwerp van de grond af aan is nagedacht over veiligheid. Pogingen tot misbruik worden als vanzelfsprekend beschouwd en er wordt voor gezorgd dat de gevolgen minimaal zijn als er kwetsbaarheden in de beveiliging worden ontdekt of er op malafide wijze van de dienst gebruik wordt geprobeerd te maken. De architectuur van Elemenz is en blijft voortdurend onderworpen aan verschillende security audits. Wij stellen dat de beveiliging van ons platform en informatie van het grootste belang is. Zowel de betrouwbaarheid van de systemen als ook de bescherming van informatie & privacy zijn belangrijke security by design aandachtspunten binnen ons ontwikkelproces. De cloud omgeving is ontworpen aan de hand van layered security framework. Dat wil zeggen dat de infrastructuur, het platform en de software van elkaar gescheiden zijn door beveiligingslagen. Er worden geen verschillende losse maatregelen worden genomen, maar een geheel aan design principes die samen de veiligheid verhogen.