Solution Providers

Beter en sneller inspelen op de wensen van jouw klanten

Met ons cloudbased applicatie-ontwikkelplatform Elemenz bieden wij jou een krachtig technologisch fundament, waarmee je core-processen en bedrijfskritische IT kan vormgeven.

Start met innoveren!

Meer en meer organisaties zoeken naar mogelijkheden om innovatieve oplossingen in de markt te zetten. Snellere applicatieontwikkeling tegen lagere kosten biedt organisaties de mogelijkheid beter en sneller in te spelen op de wensen van klanten. Met Elemenz bieden wij een cloudbased applicatie-ontwikkelplatform gericht op informatiemanagement, governance en compliance.

Informatiemanagement

Samenwerken binnen netwerken om maatschappelijk en commerciële doelen te realiseren, maakt het beheren van informatie complex. Denk aan uitdagingen als: versnipperde informatie, informatie zonder context en daardoor onbruikbaar als stuurmiddel en informatie niet geborgd conform wet- en regelgeving.

De Elemenz Store omvat elementen die informatie bundelt rondom objecten, processen en samenwerkingsvormen. Deze elementen, in combinatie met het state-of-art autorisatiemechanisme, stellen onze partners in staat om voor een netwerk het informatiebeheer op orde te brengen.

Governance

Het besturen, beheersen en toezichthouden van organisaties vereist de juiste instrumenten. Enerzijds informatie die de toestand van een organisatie weergeeft. Anderzijds instrumenten om maatregelen te implementeren.

Elemenz Store omvat elementen die gebruik makend van de juiste stuurinformatie, bestuurders en toezichthouders in staat stellen maatregelen te effectueren. Of dit nu een PDCA cyclus is of een vergaderomgeving ingericht op basis van een Business Management Framework. Met Elemenz kun jij oplossingen creëren die jouw klanten in staat stellen hun organisaties verantwoord te besturen en te beheersen.

Compliance

Voor veel organisaties is het niet duidelijk in welke mate zij voldoen aan wet- en regelgeving. Informatie die hiervoor benodigd is, zit vaak verspreid binnen de organisatie en in veel gevallen zelfs buiten bij externen. En kan complex zijn. Vaak bestaat deze niet alleen uit documenten, maar ook uit automatisch gegenereerde informatie. Denk hierbij aan IoT toepassingen of koppelvlakken met externe databronnen.

Elemenz Store omvat elementen die jouw klanten in staat stellen om informatie te bundelen, te classificeren en ten slotte te relateren aan normen afgeleid van wet- en regelgeving. Hiermee zijn jouw oplossingen nog belangrijker en jouw klanten volledig compliant.

Waarom Elemenz?

  • Ontwikkel sneller, goedkoper en gemakkelijker applicaties.
  • Verkort uw time to market.
  • Vergroot uw innovatiekracht.
  • Minder risico, meer kwaliteit.

Onze partners

Lees hier hoe onze partners aan de slag zijn gegaan met het versterken van hun businessmodel door snel te innoveren en snel te presenteren aan klanten.

CoCreation platform

Bij veel klanten bij onze partner Stratoz bestaat de behoefte om informatie (documenten) met elkaar, tussen organisaties, te delen in de context van een gestructureerde collaboratieproces.

Met Elemenz bouwden we het CoCreation platform. Een samenwerkingsomgeving waarbij gestructureerd, efficiënt, compliant, veilig en duurzaam samengewerkt kan worden tussen en binnen organisaties.

Lees preview
+

Bij veel klanten bij onze partner Stratoz bestaat de behoefte om informatie (documenten) met elkaar, tussen organisaties, te delen in de context van een gestructureerde collaboratieproces.

Met Elemenz bouwden we het CoCreation platform. Een samenwerkingsomgeving waarbij gestructureerd, efficiënt, compliant, veilig en duurzaam samengewerkt kan worden tussen en binnen organisaties.

Membersplatform

Ledenplatform

Onze partner Stratoz zag een grote behoefte in de pensioenfondsen markt om de communicatie met de leden drastisch te verbeteren. Van analoog naar digitaal.

Dankzij het Leden platform zijn leden én pensioenfondsen altijd goed geïnformeerd en waarbij informatie altijd actueel is.

Lees preview
+

Onze partner Stratoz zag een grote behoefte in de pensioenfondsen markt om de communicatie met de leden drastisch te verbeteren. Van analoog naar digitaal.

Dankzij het Leden platform zijn leden én pensioenfondsen altijd goed geïnformeerd en waarbij informatie altijd actueel is.

Good Governance Platform

De stichting Good Goverance Campus heeft haar platform uitgebreid met IT tooling.

De Good Governance Campus is het platform waarop bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsleden van instellingen en ondernemingen met IT-tooling worden gefaciliteerd, met kennis worden ondersteund en door vakspecialisten worden ontzorgd. Dat maakt dat orgaanleden zich 100% op hun kerncompetentie kunnen richten.

Lees preview
+

De stichting Good Goverance Campus heeft haar platform uitgebreid met IT tooling.

De Good Governance Campus is het platform waarop bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsleden van instellingen en ondernemingen met IT-tooling worden gefaciliteerd, met kennis worden ondersteund en door vakspecialisten worden ontzorgd. Dat maakt dat orgaanleden zich 100% op hun kerncompetentie kunnen richten.

Procurement platform

Stratoz zocht naar een uitbreiding van haar businessmodel door een procurementplatform voor haar klanten aan te bieden.

Het Procurement platform is een onmisbaar hulpmiddel voor opdrachtgevers én leveranciers, waarop selecties, aanbestedingen en consultaties op één centrale plek zijn gebundeld.

Lees preview
+

Stratoz zocht naar een uitbreiding van haar businessmodel door een procurementplatform voor haar klanten aan te bieden.

Het Procurement platform is een onmisbaar hulpmiddel voor opdrachtgevers én leveranciers, waarop selecties, aanbestedingen en consultaties op één centrale plek zijn gebundeld.

Privacy Platform Europe

Matias Kruyen van Privacy Sociaal domein wilt zijn businessmodel digitaliseren met behulp van een online platform.

Het Privacy Platform Europe ontzorgt op het gebied van compliance aan vigerende wetgeving m.b.t. privacy en gegevensbescherming. Van good governance tot en met de operationalisering van de effectieve werking van de verplichte maatregelen.

Lees preview
+

Matias Kruyen van Privacy Sociaal domein wilt zijn businessmodel digitaliseren met behulp van een online platform.

Het Privacy Platform Europe ontzorgt op het gebied van compliance aan vigerende wetgeving m.b.t. privacy en gegevensbescherming. Van good governance tot en met de operationalisering van de effectieve werking van de verplichte maatregelen.